งานพยาบาลสุขภาพจิต

งานพยาบาลสุขภาพจิต

งานพยาบาลสุขภาพจิต – ให้การสนับสนุนชุมชน

การพยาบาลสุขภาพจิตเป็นบทบาทที่มีความต้องการและน่าสนใจ หากคุณชอบช่วยเหลือผู้คนและคิดว่าคุณต้องการประกอบอาชีพด้านการพยาบาลแต่ไม่เห็นด้านใดด้านการแพทย์นอกพยาธิวิทยา งานพยาบาลด้านสุขภาพจิตอาจเหมาะกับคุณ งานพยาบาลสุขภาพจิต UFABET เว็บตรง

บทบาทการพยาบาลสุขภาพจิตจะช่วยสนับสนุนชุมชนโดยเพิ่มความตระหนักในตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการปัญหาสุขภาพจิต บทบาทส่วนใหญ่ของคุณจะหมุนรอบหกด้านเหล่านี้:

o Anneticso Bvolcanologyo Cardiologyo Dienceo Gastroenterologyo Hippocratesso ementso สุขภาพจิต การพยาบาลso Neuroscienceo Ophthalmics

สามพื้นที่แรกเป็นจุดสนใจของรูปแบบการพยาบาลส่วนใหญ่ แต่น่าเสียดายที่ภาระงานเพียงอย่างเดียวหมายความว่า NP ส่วนใหญ่จะสิ้นสุดการทำงานตอนเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ พื้นที่ที่สามมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับการพยาบาลทุกรูปแบบ แต่ในสาขาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเช่นจักษุวิทยา

หยั่งรากลึกในชุมชน

ข้อความสำคัญประการหนึ่งที่พยาบาลด้านสุขภาพจิตหวังจะมอบให้คือควรให้บริการสนับสนุนโดยเร็วที่สุด การให้การสนับสนุนชุมชนเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการโดยรวมและเป็นที่ชื่นชมของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งจะเพิ่มความเต็มใจที่จะขอความช่วยเหลือ

สมาชิกแต่ละคนและสมาชิกในครอบครัวรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงหากพวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของพวกเขาและชุมชนในวงกว้างก็สามารถเข้ามาให้การสนับสนุนได้ บ่อยครั้งความแตกต่างของระยะเวลาการเข้าพักสำหรับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับระดับการสนับสนุนที่ได้รับ การสนับสนุนในระดับสูงจะเพิ่มความปรารถนาของผู้ป่วยที่จะอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งในบางกรณี การอยู่นานขึ้นอาจได้รับอิทธิพลจากระดับการดูแลที่จัดให้

การพยาบาลสุขภาพจิตได้รับแจ้งจากการวิจัยจากสังคมวิทยาของสมองและกายวิภาคศาสตร์ นอกเหนือจากการสะสมความรู้จากกรณีศึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและครอบครัว

การเรียนรู้จากการวิจัยและกรณีก่อนหน้า

ข้อมูลอ้างอิงจะใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการตัดสินใจด้านการพยาบาล วิชาชีพพยาบาลได้รับแจ้งจากผลงานของผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์ต่างๆ และพัฒนารูปแบบการดูแลที่แตกต่างกัน ปัดฝุ่นทักษะการสัมภาษณ์งานของคุณ

การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลากหลายประเภท รวมถึงพยาบาลสุขภาพจิต แพทย์ทั่วไป จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่รถพยาบาล แพทย์ และพยาบาล จะช่วยให้พยาบาลสุขภาพจิตมีทักษะมากขึ้นในการจัดการกับผู้ป่วยที่มีความต้องการที่ซับซ้อน

เนื่องจากพยาบาลสุขภาพจิตมักจะทำงานในหอผู้ป่วยมากกว่า พวกเขาจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลกระทบที่ความเจ็บป่วยและความเจ็บป่วยสามารถมีต่อจิตใจและร่างกาย พวกเขาจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการสื่อสารและวิธีที่ผู้คนพัฒนาความสัมพันธ์

ความอดทนและความเพียรเป็นกุญแจสำคัญในบทบาทการพยาบาลสุขภาพจิต จำเป็นต้องมีการมองโลกในแง่ดีในระดับที่ไม่ปกติ เนื่องจากผลที่ตามมาของความเจ็บป่วยทางจิตอาจทำให้คุณวิตกกังวลได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพการณ์ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติต่อผู้ป่วยเป็นรายบุคคลด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวและนำไปสู่มุมมองเชิงบวกในชีวิตมากขึ้น

ในกรณีส่วนใหญ่ ปัญหาสุขภาพจิตจะเกิดขึ้นตลอดชีวิตและยากต่อการรักษา อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนที่ดีพร้อมทั้งข้อมูลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคดังกล่าวได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

งานพยาบาลสุขภาพจิต